غلامرضا بهروان، رئیس سازمان لیگ آزادگان از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ یک در روز سوم مرداد ماه خبر داد.

غلامرضا بهروان، رئیس سازمان لیگ آزادگان از برگزاری مراسم قرعه کشی لیگ یک ،دو و سه در روزهای سوم،چهارم و پنجم مرداد ماه خبر داد.او در این باره گفت: روز دوشنبه سوم مرداد ماه در هتل آکادمی ملی فوتبال قرعه کشی لیگ یک ،چهارم مرداد ماه قرعه کشی لیگ دسته دوم و روز چهارشنبه پنج مرداد ماه قرعه کشی لیگ دسته سوم انجام می شود. باشگاههایی که تا زمان اعلام شده بدهی هایشان را به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نکرده اند ،حق شرکت در قرعه کشی را نخواهند داشت. این باشگاهها باید با هماهنگی سازمان لیگ آزادگان و مراجعه به کمیته انضباطی و امور مالی فدراسیون نسبت به تعیین و تکلیف پرونده خود اقدام کنند و...

 پس از تسویه حساب از کمیته های مربوطه می توانند نسبت ثبت مدارک قانونی در هیات فوتبال استان مربوطه ومتعاقبا سازمان لیگ آزادگان اقدام کنند

بهروان ادامه داد: مبالغ حق ثبت نام تیم های لیگ یک 50 میلیون تومان، تیم های لیگ دو 25 میلیون تومان و تیم های لیگ دسته سوم 8 میلیون تومان است.ضمن اینکه حق عضویت باشگاههای لیگ یک 10 میلیون تومان و برای هر کدام از بازیکنان واعضای کادر فنی هر نفر 600 هزار تومان است.در لیگ دسته دوم حق عضویت باشگاه 2 میلیون تومان و برای هر کدام از بازیکنان واعضای کادر فنی هر نفر200 هزار تومان است.در لیگ دسته سوم نیز حق عضویت هر باشگاه 200 هزار تومان و برای هر کدام از بازیکنان واعضای کادر فنی هر نفر20 هزار تومان است.

ر ئیس سازمان لیگ آزادگان در پایان تاکید کرد: فصل نقل و انتقالات لیگ دسته یک سوم شهریور ماه، لیگ دسته دوم هفت شهریور ماه و لیگ دسته سوم سیزدهم شهریور ماه است.ضمن اینکه پایان زمان تحویل مدارک به سازمان لیگ آزادگان برای لیگ یک تا پایان وقت اداری هفتم شهریور ماه،لیگ دسته دوم تا پایان وقت اداری دوازدهم شهریور ماه و لیگ دسته سوم تا پایان وقت اداری شانزدهم شهریور ماه است.هم چنین لیگ یک در تاریخ دهم شهریور ماه، لیگ دسته دوم چهاردهم شهریور ماه و لیگ دسته سوم بیستم شهریور ماه آغاز خواهند شد.