آزمایش دوپینگ در دسته اول جدی تر می شود

یکی دو هفته است کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال بحث نمونه گیری از بازیکنان حاضر در رقابت های فوتبال قهرمانی دسته اول باشگاههای کشور را جدی گرفته است.متاسفانه در سال های اخیر بیشتر نگاها متوجه لیگ برتر بوده و نمونه گیری از بازیکنان دسته اول به هفته های پایانی و دیدارهای پلی آف خلاصه می شد اما چند هفته ای است ماموران مبارزه با دوپینگ بر سر بازی های دسته اول حاضر می شوند و از بازیکنان بنا به تشخیص افسران دوپینگ آزمایش می گیرند.بر اساس خبرهای رسیده از فدراسیون فوتبال این روند در هفته های آتی هم ادامه خواهد داشت و هیچ بعید نیست هر هفته شاهد حضور مبارزه با دوپینگ بر سر بازی های دسته اول باشیم.به هر صورت گرفتن نمونه از بازیکنان دسته اولی که از هفته نهم جدی گرفته شده حالاحالاها ادامه خواهد داشت.