* تعیین مالكیت ابومسلم توسط کارگروه فوتبال خراسان رضوی؛ رییس هیات فوتبال: برای واگذاری مالکیت تضمین می‌خواهیم

رییس هیات فوتبال خراسان رضوی گفت: كارگروه فوتبال استان مالكیت ابومسلم را تعیین خواهد كرد.به گزارش ایسنا خراسان، عباس چمنیان شب گذشته در برنامه تلویزیونی ورزش خراسان رضوی عنوان كرد: محمدرضا عباسی، مالك باشگاه سیاه‌جامگان مشهد كه سند ثبتی باشگاه ابومسلم نیز به نام وی زده شده است، موضوع مالكیت را به كارگروه فوتبال واگذار كرده و ما سعی می‌كنیم بهترین گزینه را برای این کار انتخاب كنیم.وی با بیان اینكه اساسا مالكیت و انتقال ابومسلم موضوع پیچیده‌ای نیست، افزود: ابومسلم بارها دست به دست چرخیده و تعدد مالكیت یك مشكل بزرگ این باشگاه است، اما برطرف كردن آن كار سختی نبوده و الان بستر برای انتقال فراهم است و اراده تمام افراد این است كه این انتقال انجام شود.وی تصریح كرد: در حال حاضر عزم استانی به وجود آمده تا این انتقال انجام شود زیرا همه خسته شدند....

رییس هیات فوتبال خراسان رضوی همچنین در مورد بدهی 13 میلیارد تومانی باشگاه ابومسلم به موسسه مالی و اعتباری میزان گفت: این مبلغ با اعتبار ابومسلم گرفته شده، اما تمام آن در مجموعه باشگاه هزینه نشده است و افراد در جای دیگر آن را هزینه كرده‌اند.

وی با تشكر از محمدرضا عباسی خاطرنشان كرد: عباسی سعه‌صدر به خرج داد و الان شرایط برای تعیین مالكیت باشگاه فراهم است و این برای مردم مهم بوده و خیلی به قضایای گذشته كاری ندارند و برای مردم فقط سرنوشت تیم مهم است.

چمنیان با انتقاد از برخی اقدامات باشگاه ابومسلم گفت: گروكشی و تعطیل كردن تمرینات كمكی به ابومسلم نمی‌كند و اگر كسی می‌خواهد مالكیت آن را برعهده بگیرد باید تضمین‌های لازم را به كارگروه فوتبال بدهد که حداقل می‌تواند برای پنج سال باشگاه را مدیریت كند و بدون این تضمین‌ها، تیم را به هیچ كسی نخواهیم داد.

وی با بیان اینكه خوب نیست ابومسلم به رفت و آمد مدیران دولتی وابسته باشد، عنوان كرد: نگرانی ما این است كه با رفتن دکتر صلاحی از استانداری خراسان رضوی، مجموعه مدیریتی باشگاه دچار مشكل شود و باید اطمینان لازم به ما داده شود.

رییس هیات فوتبال خراسان رضوی خطاب به اسماعیل وفایی، مالك فعلی باشگاه ابومسلم گفت: كارگروه فوتبال استان باید به این باور برسند كه مجموعه شما این تضامین را دارد و در آن زمان با كمال میل باشگاه را واگذار خواهیم كرد تا انشاءالله ابومسلم به یك آرامش برسد.