90 برای لیگ یک در راه است

پیمان یوسفی و مزدک میرزایی مجریان شبکه سوم در فدراسیون فوتبال دیده شدند. این ها برای جلسه با مهدی تاج، غلامرضا بهروان و هم چنین فریبرز محمود زاده، مسئول برگزاری بازی های لیگ یک به ساختمان سازمان لیگ رفته بودند و گویی محور مذاکرات ساخت برنامه 90 برای لیگ یک از شبکه ورزش بوده است. آنچه که مسلم است شبکه ورزش بودجه ای برای ساخت این برنامه ندارد و تنها حاضر است در ازای دریافت پولی آنتن را در اختیار برنامه لیگ یک قرار دهد. پیمان یوسفی و مزدک میرزایی پیش از این هم برنامه لیگ یک را برای جام جم می ساختند که برای تامین هزینه های این برنامه از باشگاه ها کمک می گرفتند. به هر صورت امروز ساخت برنامه ای برای لیگ یک تنها مشارکتی امکان پذیر است و گویی در این جلسه در خصوص جذب اسپانسر برای برنامه صحبت هایی شده و توافقاتی نیز حاصل شده است...
با راه اندازی این برنامه یقینا لیگ یک هم در سیما دیده خواهد شد و این دیده شدن به بهبود فنی بازی ها کمک خواهد کرد و هم چنین سبب می شود داوران مراقب قضاوت های خود باشند. از همه مهتر دیگر کسی به خود این اجازه را نمی دهد در لیگ یک دست به هر رفتاری بزند، همانند تبانی هایی که در فصل گذشته صورت گرفت. به واقع این برنامه می تواند نقش 90 را برای لیگ برتر داشته باشد البته امیدواریم مزدک و پیمان هم همانند عادل صریح، رک و پوس کنده با جریانات برخورد کنند و صرف همکاری با فدراسیون فوتبال سبب نشود استراتژی این برنامه را ساختمان نشینان سئول طراحی کنند...