هفته پنجم ، مس رفسنجان - ابومسلم خراسان ، چهارشنبه 24مهرماه 92، ورزشگاه تختی رفسنجان

هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى كشور - جام آزادگان

مس رفسنجان - ابومسلم خراسان

چهارشنبه 24 مهر ماه 92  - ساعت 14:45

ورزشگاه جهان پهلوان تختی رفسنجان

به امید پیروزى مشكى پوشان خراسانى ....

کمیته مسابقات برنامه هفته پنجم تا هفته پایانی نیم فصل نخست را اعلام کرد که از این قرار است:


هفته پنجم


چهارشنبه: 24 مهر


14:30 سیاه جامگان مشهد - گهر دورود (ثامن الائمه مشهد)
14:45 نیروی زمینی تهران - گل گهر سیرجان (شهدا نزاجا)
14:45 پیکان تهران - پاس همدان (پیکان شهر)
14:45 مس رفسنجان - ابومسلم خراسان (تختی رفسنجان)
15: شهرداری بندرعباس - شهرداری یاسوج (خلیج فارس بندرعباس)
15: نفت و گاز گچساران- سایپا شمال (اختصاصی نفت و گاز)
15: البدر بندر کنگ- داماش ایرانیان (اختصاصی البدر)
15:15 الوند همدان – فولاد یزد (قدس همدان)
15:15 راهیان کرمانشاه - آلومینیوم هرمزگان (آزادی کرمانشاه)
15:30 استقلال اهواز- صنعت نفت آبادان (تختی اهواز)
15:30 ایرانجوان بوشهر- نفت مسجد سلیمان (شهید بهشتی بوشهر)


جمعه: 26 مهر
15: گیتی پسند اصفهان - پدیده مشهد (فولاد شهر)


 هفته ششم


دوشنبه: 29 مهر


15: آلومینیوم هرمزگان- ایرانجوان بوشهر (خلیج فارس بندرعباس)


سه شنبه: 30 مهر


14:30 ابومسلم خراسان - البدر بندر کنگ (ثامن الائمه مشهد)
14:45 نساجی مازندران- نیروی زمینی تهران (شهدا ساری)
14:45 گل گهر سیرجان- سیاه جامگان مشهد (اختصاصی گل گهر)
14:45 گهر دورود- استقلال اهواز (تختی دورود)
14:45 یزد لوله- پیکان تهران (شهید نصیری یزد)
14:45 داماش ایرانیان- نفت وگاز گچساران (صنایع دفاع تهران)
15: پاس همدان- راهیان کرمانشاه (قدس همدان)

 


چهارشنبه: 1آبان


15:15 صنعت نفت آبادان - گیتی پسند اصفهان (تختی آبادان)
*شهرداری یاسوج- الوند همدان (متعاقبا اعلام می شود)
*پدیده مشهد- شهرداری بندرعباس (متعاقبا اعلام می شود)
*نفت مسجد سلیمان- مس رفسنجان (متعاقبا اعلام می شود)


 هفته هفتم


جمعه: 3 آبان
14:30 مس رفسنجان - آلومینیوم هرمزگان (تختی رفسنجان)
دوشنبه: 6 آبان
14:15 سیاه جامگان مشهد - نساجی مازندران (ثامن الائمه مشهد)
14:30 فولاد یزد- شهرداری یاسوج (شهید نصیری یزد)
14:30 گیتی پسند اصفهان- گهر دورود (فولاد شهر)
14:45 الوند همدان- پدیده مشهد (قدس همدان)
14:45 نفت و گاز گچساران- ابومسلم خراسان (اختصاصی نفت و گاز)
14:45 البدر بندر کنگ- نفت مسجد سلیمان (اختصاصی البدر)
15: استقلال اهواز- گل گهر سیرجان (تختی اهواز)
15: ایرانجوان بوشهر- پاس همدان (شهید بهشتی بوشهر)
*شهرداری بندرعباس- صنعت نفت آبادان (متعاقبا اعلام می شود)
*سایپا شمال- داماش ایرانیان (متعاقبا اعلام می شود)
*راهیان کرمانشاه- یزد لوله (متعاقباً اعلام می شود)


 هفته هشتم


شنبه: 11 آبان
14:15 پدیده مشهد- فولاد یزد (ثامن الائمه)
14:30نیروی زمینی تهران- سیاه جامگان مشهد (شهدا نزاجا)
14:30 نساجی مازندران- استقلال اهواز (شهدا ساری)
14:30 گل گهر سیرجان- گیتی پسند اصفهان (اختصاصی گل گهر)
14:30 گهر دورود- شهرداری بندرعباس (تختی دورود)
14:30 پیکان تهران- راهیان کرمانشاه (پیکان شهر)
14:30 یزد لوله- ایرانجوان بوشهر(شهید نصیری یزد)
14:45 پاس همدان- مس رفسنجان (قدس همدان)
14:45 آلومینیوم هرمزگان- البدر بندر کنگ (خلیج فارس بندرعباس)
15: صنعت نفت آبادان- الوند همدان (تختی آبادان)
15: نفت مسجد سلیمان- نفت و گاز گچساران (شهید بهنام محمدی)


یکشنبه 12 آبان
14:15 ابومسلم خراسان- سایپا شمال (ثامن الائمه مشهد)
 

هفته نهم


یکشنبه: 19 آبان
14:30 شهرداری یاسوج- پدیده مشهد (تختی یاسوج)
14:30 فولاد یزد- صنعت نفت آبادان (شهید نصیری یزد)
14:30 گیتی پسند اصفهان- نساجی مازندران (فولادشهر)
14:30 داماش ایرانیان- ابومسلم خراسان (صنایع دفاع)
14:30 سایپا شمال- نفت مسجد سلیمان (شهدا ساری)
14:30 مس رفسنجان- یزد لوله (تختی رفسنجان)
14:45 نفت و گاز گچساران- آلومینیوم هرمزگان (اختصاصی نفت و گاز)
14:45 البدر بندر کنگ- پاس همدان (اختصاصی البدر)
14:45 الوند همدان- گهر دورود (قدس همدان)
14:45 شهرداری بندرعباس- گل گهر سیرجان (خلیج فارس بندرعباس)
15 استقلال اهواز- نیروی زمینی تهران (تختی اهواز)
15 ایرانجوان بوشهر- پیکان تهران (شهید بهشتی بوشهر)

 


 هفته دهم


یکشنبه 26 آبان


14: سیاه جامگان مشهد- استقلال اهواز (ثامن الائمه مشهد)
14:15 نیروی زمینی تهران- گیتی پسند اصفهان (شهدا نزاجا)
14:15 گهر دورود- فولاد یزد (تختی دورود)
14:15 نساجی مازندران- شهرداری بندرعباس (شهدا ساری)
14:15 گل گهر سیرجان- الوند همدان (اختصاصی گل گهر)
14:15 یزد لوله- البدر بندر کنگ (شهید نصیری یزد)
14:15 پیکان تهران- مس رفسنجان (پیکان شهر)
14:30 راهیان کرمانشاه- ایرانجوان بوشهر (آزادی کرمانشاه)
14:30آلومینیوم هرمزگان- سایپا شمال (خلیج فارس بندرعباس)
14:30 پاس همدان- نفت و گاز گچساران (قدس همدان)
15: نفت مسجد سلیمان- داماش ایرانیان (شهید بهنام محمدی)
15: صنعت نفت آبادان- شهرداری (تختی آبادان)


 هفته یازدهم
جمعه: آذر
14: ابومسلم خراسان- نفت مسجد سلیمان (ثامن الائمه مشهد)
شنبه: 2 آذر
14: پدیده مشهد- صنعت نفت آبادان (ثامن الائمه مشهد)
14: گیتی پسند اصفهان- سیاه جامگان مشهد (فولاد شهر)
14: شهرداری یاسوج- گهر دورود (تختی یاسوج)
14: فولاد یزد- گل گهر سیرجان (شهید نصیری یزد)
14: داماش ایرانیان- آلومینیوم هرمزگان (صنایع دفاع)
14: سایپا شمال- پاس همدان (شهدا ساری)
14: مس رفسنجان- راهیان کرمانشاه (تختی رفسنجان)
14:15 شهرداری بندرعباس- نیروی زمینی تهران (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 الوند همدان- نساجی مازندران (قدس همدان)
14:15 البدر بندر کنگ- پیکان تهران (اختصاصی البدر)
14:15 نفت و گاز گچساران- یزد لوله (اختصاصی نفت و گاز)


 هفته دوازدهم


شنبه: 9 آذر
14: گهر دورود - پدیده مشهد (تختی دورود)
14: سیاه جامگان مشهد- شهرداری بندرعباس (ثامن الائمه مشهد)
14: گل گهر سیرجان- شهرداری یاسوج (اختصاصی گل گهر)
14: نیروی زمینی تهران- الوند همدان (شهدا نزاجا)
14: نساجی مازندران- فولاد یزد (شهدا ساری)
14: پیکان تهران- نفت و گاز گچساران (پیکان شهر)
14: یزد لوله- سایپا شمال (شهید نصیری یزد)
14:15آلومینیوم هرمزگان- ابومسلم خراسان (خلیج فارس بندرعباس)
14:15 راهیان کرمانشاه - البدر بندر کنگ (آزادی کرمانشاه)
14:15 پاس همدان - داماش ایرانیان (قدس همدان)
14:30 استقلال اهواز- گیتی پسند اصفهان (تختی اهواز)
14:30 ایرانجوان بوشهر- مس رفسنجان (شهید بهشتی بوشهر)