ابومسلم .... شاهین

هفته پنجم لیگ برتر – لیگ نهم

 

ابومسلم ....... شاهین

 

جمعه 13 شهریور 1388 – ساعت 21:00

 

ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

 

به امید پیروزی مشكی پوشان خراسان

مشکیته

هفته چهارم لیگ برتر – لیگ نهم 

ابومسلم خراسان ....... ذوب اهن اصفهان

جمعه 6 شهریور 1388 – ساعت 21:00 

ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد

به امید پیروزی مشکی پوشان 

ابومسلم خراسان ....... صبای قم

هفته سوم لیگ برتر – لیگ نهم

 

ابومسلم خراسان ....... صبای قم

 

جمعه 30 مرداد 1388 – ساعت 19:15

 

ورزشگاه یادگار امام ره قم

به امید پیروزی ابومسلم در این دیدار